Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering!

Waar en wanneer?
De ledenvergadering vindt plaats op maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur in Kerkcentrum de Voorhof. Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar.

Komt u ook?
Meldt u zich dan voor 20 maart 2016 aan via het e-mailadres secretariaat@basgymnastiek.nl. U ontvangt dan de agenda voor deze avond en de notulen van de laatste ledenvergadering.

Bestuurswijzigingen
Zowel de voorzitter, Nico van Bergeijk, als de penningmeester Ad Ketelaars, treden af en zijn niet herkiesbaar. Jolanda van Dekken heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap en Cecile Ketelaars voor de functie van penningmeester.
Kandidaten of tegenkandidaten voor één van bovengenoemde functies kunnen zicht tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter (voorzitter@basgymnastiek.nl) of de secretaris (secretariaat@basgymnastiek.nl).

Vacature algemeen lid
Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw algemeen lid, die het bestuur weer compleet maakt. Heeft u interesse of wilt u meer weten wat deze functie precies inhoudt, neem dan contact op met de voorzitter (voorzitter@basgymnastiek.nl) of een van de andere leden van het bestuur.

Tot dan!
Het bestuur van BAS Gymnastiek