Nieuwsbrief februari-maart 2016

Nieuwsbrief februari/maart 2016

Beste leden,

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende twee onderwerpen:

  • Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016
  • Activiteiten

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering!

Waar en wanneer?
Datum: Maandag 21 maart 2016
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19.45 staat de koffie klaar)
Plaats: Kerkcentrum de Voorhof
Wie: Leden en ouders van leden

Komt u ook?
Wilt u zich dan voor 20 maart 2016 aanmelden via het e-mailadres: secretariaat@basgymnastiek.nl. U ontvangt dan de agenda voor deze avond en de notulen van de laatste ledenvergadering.

Activiteiten
Er staan inmiddels al een aantal leuke activiteiten in de planning voor 2016. Hier leest u welke activiteiten dat tot nu toe zijn:

Dinsdag 5 april 2016: Vriendjes- en vriendinnetjesdag
Op 5 april mogen alle kinderen naar hun les een vriendje of vriendinnetje meenemen, zodat ze kunnen laten zien hoe leuk het is om te gymmen! De kinderen ontvangen binnenkort nog een brief waarin staat uitgelegd wat de bedoeling is.

Zaterdag 2 juli 2016: Clubkampioenschappen
Op zaterdag 2 juli worden de Clubkampioenschappen gehouden, voor zowel de recreanten als de selectie. De Clubkampioenschappen zijn altijd een mooi moment voorde jeugdleden om te laten zien wat zij de afgelopen periode geleerd hebben. Natuurlijk ontvangt u binnenkort nog informatie over hoe deze dag wordt ingevuld. Houdt u de datum vast vrij in de agenda?