Statuten

De statuten van de vereniging zijn opvraagbaar bij het secretariaat (secretariaat@basgymnastiek.nl).