We mogen weer binnen gymmen!

Uitgelicht

Vanaf morgen (woensdag 19 mei) mogen we weer gymmen in de gymzaal.
De leden zijn hier vanavond via e-mail al over geïnformeerd. Geen e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@basgymnastiek.nl

Let op! Hierbij gaan we ook weer terug naar het normale lesrooster. Kijk op de website of in de bijlage voor het lesrooster: https://www.basgymnastiek.nl/vereniging/lesaanbod

Aandachtspunten
Natuurlijk moeten we rekening houden met de geldende Corona richtlijnen:
• Kom niet gymmen als je klachten hebt
• Via de voordeur ga je de gymzaal naar binnen. Via de nooduitgang (achterdeur) ga je weer naar buiten.
• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden dus trek thuis je gymspullen al aan
• Voor 13+ denk aan mondkapjes als je in de gymzaal komt (niet tijdens het sporten natuurlijk)
• Voor 18+ moet er rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand en mag een groepje maximaal uit 2 personen bestaan

Protocollen BAS Gym en NOC*NSF
Lees dit goed door zodat je op de hoogte bent van de regels, zodat duidelijk is wat wel en/of niet kan en mag. Zo kunnen we weer fijn samen sporten in onze vertrouwde gymzaal.

Geniet ervan! 


Geen lessen op 4 mei!

In verband met de slechte weersvoorspellingen gaan de lessen van dinsdag 4 mei niet door. (De lessen van 20 april waren verschoven naar 4 mei). De rest van deze week is het nog meivakantie en zijn er dus geen lessen.

Gymlessen na de meivakantie
Vanaf maandag 10 mei beginnen de lessen weer. Zoals inmiddels bekend worden de lessen dan weer gegeven op het grasveld bij de gymzaal aan de Sportlaan (niet meer in het Noaberpark). Zie ook het bericht van 18 april voor het aangepaste protocol en lestijden.

Lockdown verlengd…maar we blijven buiten trainen!

De lockdown geldt tot in ieder geval 20 april. Ook nu kunnen we nog steeds dat we nog geen gebruik maken van onze gymzaal aan de Sportlaan.

Locatie en tijden training verandert per 1 mei
Vanaf 1 mei verandert de plek waar de lessen worden gegeven. We gaan dan weer terug naar het grasveld bij de Gymzaal en trainen niet meer bij het Noaberpark. Ook veranderen van sommige lessen de tijden. Het nieuwe protocol en een nieuw overzicht van de lestijden per groep heeft u inmiddels per e-mail ontvangen op 18 april. Tot 1 mei trainen we nog op de locatie bij het Noaberpark.

Meivakantie en lessen 20 april
Vanaf 24 april tot en met 9 mei is het meivakantie er is dan geen les. Een uitzondering: De lessen van dinsdag 20 april aanstaande vervalt en wordt verplaatst naar dinsdag 4 mei. Dat is dus de enige dag dat er in de meivakantie wel les wordt gegeven. De kinderen van de dinsdaggroepen hebben hier al een briefje over meegekregen. De lessen op 4 mei worden dan dus weer gegeven op het grasveld naast de gymzaal aan de Sportlaan.

Algemene Ledenvergadering BAS Gymnastiek 31 mei 2021 (online)

U heeft al eerder kunnen lezen dat we de Algemene Ledenvergadering hadden uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen. Het bestuur heeft nu besloten om de Algemene Ledenvergadering online te houden.

Datum & tijd
De Algemene Ledenvergadering wordt nu gehouden op maandag 31 mei 2021 om 20.00 uur. U bent als lid, ouder/verzorger van harte welkom.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via secretariaat@basgymnastiek.nl. U ontvangt dan de agenda en de link waarmee u de vergadering online kunt bijwonen.
Tot dan!