Aannamebeleid vrijwilligers

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Sommige vrijwilligers komen in direct contact met onze sporters. Voor deze vrijwilligers hebben wij een aannamebeleid vastgesteld. Dit aannamebeleid bestaat uit de volgende stappen:

  • Kennismakingsgesprek; voordat een vrijwilliger in direct contact komt met onze sporters zal er een kennismakingsgesprek met het bestuur plaatsvinden
  • Check referenties; als een vrijwilliger al bij een andere vereniging vrijwilligerswerk heeft gedaan, zullen referenties gecheckt worden bij de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • VOG aanvragen en dat elke 3 jaar herhalen
  • Vrijwilliger is/wordt lid van de KNGU. Daarmee valt vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • De vrijwilliger is bekend met de gedragsregels (zie link).