Algemene Regels Turnselectie

Tijdens de selectievergaderingen die in het najaar worden gehouden bespreken we ook de algemene regels die gelden voor de turn(st)ers in de selectie. In de algemene regels leest u meer over de regels die gelden voor wedstrijden qua kleding, het onderhoud daarvan, maar ook over privacy, de verrekening van de kosten van de extra trainingen en de wedstrijden.

ALGEMENE REGELS Turnselectie versie 2018.01