Aanpassing contributie

Zoals besproken in de Ledenvergadering op 21 maart, zijn wij genoodzaakt een aanpassing te doen op de contributie. Door de kostenverhoging van de zaalhuur en de bondscontributie zullen we de contributie moeten verhogen om een financieel gezonde vereniging te blijven. De precieze prijzen zijn te vinden onder het kopje vereniging -> lesaanbod of door te klikken op deze link: https://www.basgymnastiek.nl/vereniging/lesaanbod