Nieuwsbrief mei 2016

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:

 • Mededelingen vanuit het bestuur
  Sponsorbeleid
   Ledenadministratie
 • Even voorstellen…: Cécile Ketelaars (penningmeester) stelt zich voor
 • Activiteiten
  Geslaagde vriendjes- en vriendinnetjesdag
   Clubkampioenschappen
 • Puck Kist door naar finale NK!

Mededelingen vanuit het bestuur
Sponsorbeleid
Het bestuur wil graag een sponsorbeleid opstellen voor de komende jaren. Sponsors zijn van groot belang voor onze vereniging! Thea Keimpema wil de sponsorcommissie graag met nog een iemand vorm geven. We zoeken dus nog een lid voor deze sponsorcommissie. Wilt u meer weten wat deze taak inhoudt en of het wat voor u is? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij vertellen u er graag meer over.

Ledenadministratie
Het aanmelden of uitschrijven van leden, of andere wijzigingen gaat via de ledenadministratie en niet via de leidster. Wilt u een van deze zaken regelen? De formulieren zijn te vinden via deze link.De ingevulde formulieren stuurt u daarna digitaal naar ledenadministratie@basgymnastiek.nl of per post naar Landauer 30, 8256 DL in Biddinghuizen. We willen als vereniging graag over naar een digitaal systeem voor deze zaken, maar daar moet de site nog op aangepast worden.

Even voorstellen…Cécile Ketelaars stelt zich voor
Vanaf 21 maart is ook Cécile Ketelaars als penningsmeester tot het bestuur toegetreden.Zij stelt zich in deze nieuwsbrief voor:

Mijn naam is Cécile Ketelaars-Smeijers, ik woon sinds 1998 op de Lisdoddeweg te Dronten. Samen met mijn man Ad run ik een melkveebedrijf.
We komen allebei uit Brabant. We hebben 3 kinderen: Siem , Mees en Emma, die hier geboren zijn. Sinds 2 jaar was Ad penningmeester van Bas gym, maar de praktijk was dat hij naar de vergadering ging en ik thuis de rest verzorgde. Tijdens de algemene ledenvergadering in maart is Ad afgetreden en ben ik in zijn plaats gekomen.
Zelf sta ik liever op het hockeyveld dan in een gymzaal, maar onze dochter Emma gaat al jaren met veel plezier naar de gym. Ook heeft zij een tijdje in de turnselectie gezeten, maar daar is ze mee gestopt. De kinderen basketballen alle drie met veel plezier en de jongens gaan naar de scouting in Biddinghuizen. Dat wij op Biddinghuizen georiënteerd zijn komt door onze buren, die uit Biddinghuizen komen. De kinderen zaten op de Wingerd (Emma nu in het laatste jaar).

Er zijn dus diverse clubs waarvoor we actief zouden kunnen zijn. Dat we bij Bas gym terecht gekomen zijn komt door Nico (oud voorzitter), hij vroeg een aantal jaren geleden of we interesse en tijd hadden om het bestuur te versterken. Zo gezegd, zo gedaan. Toch vind ik het weleens lastig om penningmeester te zijn! Bas Gym kan alleen maar voortbestaan als iedereen zijn contributie betaalt. De club heeft iedere maand weer tal van rekeningen te betalen. Het zou voor mij als penningmeester fijn zijn als van ieder lid een e-mailadres bekend is, zodat ik via de mail kan communiceren. Als er problemen zijn met betalen mail mij dan: penningmeester@basgymnastiek.nl. Je krijgt altijd antwoord!

Activiteiten
Vriendjes-en vriendinnetjesdag geslaagd
Op 5 april heeft de activiteitencommissie een vriendjes- en vriendinnetjesdag georganiseerd. Van dit leuke aanbod is goed gebruik gemaakt door onze gymnasten. Vooral in de wat jongere groepen, waren er verschillende vriendjes of vriendinnetjes mee. De kinderen hebben lekker mee kunnen gymmen en dat vonden ze erg leuk. Tussendoor werd iedereen nog getrakteerd op een beker limonade en een snoepje.Deze dag is zeker voor een herhaling vatbaar!

Clubkampioenschappen 2 juli 2016
Op zaterdag 2 juli tonen de recreanten en selectie weer hun kunsten aan eigen publiek in ons eigen dorpshuis Het Koetshuis. De voorbereidingen zijn in volle gang. De jeudgleden ontvangen binnenkort in de les daar meer informatie over!

Puck Kist turnt finale NK op 21 mei 2016
De zegetocht van Puck Kist (3e divisie Jeugd, N4) gaat nog even door. Met een zesde plaats in het eindklassement bij de halve finale in Bergschenhoek op 17 april 2016, mag zij op 21 mei naar Dordrecht voor de finale van het Nederlands Kampioenschap in haar categorie. Dat is natuurlijk een geweldige, bijzondere prestatie! Wij zijn beretrots op Puck en wensen haar heel veel succes volgende week zaterdag. Natuurlijk houden wij u op de hoogte over de uitkomst van deze finale! Het wedstrijdverslag van 17 april is nog te lezen op de site bij de wedstrijdverslagen.