Informatie over lessen op 4 en 5 juni.

Informatie over lessen op 4 en 5 juni.

De gymles vanavond 4 juni (19:15-20:15) gaat door met vervangende leiding.
De les (18:15-19:15) was al vervallen door de vierdaagse.

Ook morgen 5 juni gaan de turnuren gewoon door met vervanging.

Verdere informatie via website, Facebook en Nieuwsbrief. Geen informatie betekent gewoon les.