Wijziging lessen

Door het sluiten van de basisscholen en het verzoek van de Minister in de laatste persconferentie om de kinderen in hun gezinsbubbel te houden, hebben we besloten om de gymlessen volgende week niet door te laten gaan. Uitzondering hierop is de conditiegym. Deze les gaat maandag wel door.
Na de kerstvakantie hanteren we weer het huidige tijdelijk lesrooster waar we nu mee werken (zie https://www.basgymnastiek.nl/vereniging/lesaanbod). De sinds 28 november 2021 geldende maatregelen blijven tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 van kracht. 

Wat waren deze maatregelen ook alweer?
• Voor alle binnensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. 
• Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist (uitzondering trainers, vrijwilligers).• Iedereen boven de 18 jaar is verplicht de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen tot andere volwassenen en tot kinderen ouder dan 13 jaar. • Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden en kinderen jonger dan 12 ook niet tot elkaar en tot volwassenen. De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.

In het kort hoe gaan de komende weken verlopen?
Week 50 17 en 18 december trainingen selectie en freerun
Week 51 Geen gymlessen, uitzondering conditiegym
Week 52 Kerstvakantie (geen gymlessen)
Week 01 Kerstvakantie (geen gymlessen)
Week 02 Vanaf 10 januari wordt lesgegeven volgens het tijdelijk lesrooster

Wanneer er weer nieuwe maatregelen of versoepelingen zijn, dan zullen wij jullie uiteraard informeren.

Langs deze weg willen wij jullie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling wensen!Bedankt voor jullie flexibiliteit in het afgelopen jaar met elke keer weer andere “regels” of niet altijd (binnen) kunnen sporten.Het jaar waarin we verhuisd zijn naar een mooie nieuwe gymzaal.Dat het jaar 2022 maar een mooi sportjaar mag worden en dat we met zijn allen kunnen blijven sporten in de gymzaal!

Sportieve groeten,
Bestuur