Nieuwsbrief mei 2008

Uitnodiging 2e Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van BAS Gymnastiek nodigt alle leden / ouders van jeugdleden uit voor haar 2e ledenvergadering.

Datum: Maandag 23 juni 2008
Locatie: Kerkcentrum De Voorhof
Aanvang: 20.15 uur

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen van algemene aard
  3. Correspondentie deze vergadering betreffende
  4. Notulen Algemene ledenvergadering dd. 15 april 2008
  5. Werkgroep: plan van aanpak
  6. Vaststelling begroting 2008
  7. Verhoging contributie met € 1,50 per maand
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Belangstellenden worden verzocht zich via de mail secretariaat@basgymnastiek.nl aan te melden i.v.m. het toezenden van de agenda en andere stukken.

Bondscontributie

Eind mei zal bij iedereen de bondscontributie weer geïnd worden. Deze is voor dit jaar vastgesteld op:

Junior (tot 16 jaar) € 10,87
Senior (vanaf 16 jaar) € 14,54

Website

Heeft u de website nog niet bekeken? Kijk dan eens op www.basgymnastiek.nl.
Er staan nieuwtjes op, verslagen en leuke foto’s.

Agenda

17 mei finale 5e divisie
24 mei 2
e wedstrijd 7e divisie
24 mei wedstrijd pre-instap
31 mei Demodansdag
Putten
07 juni finale heren
23 juni 2
e algemene ledenvergadering