Nieuwsbrief juli 2007

De nieuwsbrieven zijn digitaal te vinden op www.basgymnastiek.nl. In de gymzaal komen (in een kleine oplage) nog wel gedrukte nieuwsbrieven te liggen voor mensen die geen internet hebben.

Fantastische uitvoering BAS-gym

Waar een klein dorp groot in kan zijn bewees BAS-gym vorige week zaterdag 23 juni in het Koetshuis. Alle leden van de vereniging, klein, groot, oud, jong, man of vrouw , lieten d.m.v. het thema FANTASIE hun allerbeste kunnen zien. Kabouters, nimfen, elfjes, Griekse godinnen, clowns, piraten, powergirls, enz. passeerden de revue.
De tribunes, waarmee het Koetshuis speciaal voor deze gelegenheid was uitgerust, puilden zowel in het middag- als avondprogramma uit. Mede door de spectaculaire kleding van alle deelnemers, de afwisselende muziek en niet te vergeten de prachtige lichteffecten werd het publiek getrakteerd op een fantastische show. Het geheel werd op ludieke, zeer professionele wijze aan elkaar gepraat door de lady-speaker Tineke Stuifzand.
Heel veel helpende handen binnen de vereniging en een
groot aantal sponsoren hebben eraan bijgedragen deze uitvoering tot zo’n succes te maken, maar de drijvende krachten achter dit kunststukje zijn natuurlijk de train(st)ers Diane van Os, Roos Bongaarts, Corien Schouten en Martin Schoot-Uiterkamp.

Het turn- en dansseizoen van BAS-gym is hiermee afgesloten, eind augustus zal weer met nieuwe energie begonnen worden.

Erelid Lenie Christiaanse

Tijdens het avondprogramma van de uitvoering werd Lenie Christiaanse letterlijk in de bloemetjes gezet. Zij werd met een mooie oorkonde, uitgereikt door voorzitster Henrike Stuut, benoemd tot erelid van BAS-gym. Met haar jarenlange inzet als jurylid namens de vereniging heeft zij deze titel dubbel en dwars verdiend.

Website BAS

Zoals u misschien al gezien heeft, is onze website ook in de lucht. We zijn er nog wel mee bezig om de site helemaal aan te kleden. Heeft u misschien nog ideeën voor de site, geef dit dan door aan p.r.commissie@basgymnastiek.nl.