Nieuwsbrief februari 2015

Degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, hebben deze nieuwsbrief al in de mailbox ontvangen. Voor diegenen die zich (nog) niet hebben ingeschreven vindt u hierbij ook de nieuwsbrief op de site.

Wilt u zich alsnog aanmelden voor de nieuwsbrief: dat kan via www.basgymnastiek.nl/nieuwsbrief.

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2015 van onze vereniging. In deze nieuwsbrief leest u meer over:

  • De Clubkampioenschappen: wanneer en waar vinden deze plaats?
  • Algemene Ledenvergadering: 16 maart 2015: u komt toch ook?
  • Vacature: algemeen lid (bestuur): iets voor u?

Clubkampioenschappen:  21 en 22 maart 2015
We willen als vereniging graag op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015 de clubkampioenschappen houden. Een mooi moment voor de jeugdleden om te laten zien wat zij de afgelopen tijd geleerd hebben. Voor zowel de recreanten als de selectie is er een aparte dag gereserveerd.

Zaterdag 21 maart 2015: recreanten
Op deze zaterdag is het de beurt aan de recreanten. Zij laten dan de nieuwe oefenstof zien die zij hebben geleerd (hier zijn zij al mee aan het oefenen). De wedstrijd wordt in het Koetshuis gehouden en start om 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Er zullen twee rondes gehouden worden. De kinderen worden hierover tijdens de lessen verder geïnformeerd.

Zondag 22 maart 2015: selectie
Op zondag is het de bedoeling dat de selectie clubkampioenschappen heeft. Voor de selectie wordt deze dag in Beekbergen gehouden. De wedstrijd begint voor hen om 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Begin februari krijgen de jeugdleden een brief mee, waarin u meer informatie leest over de precieze invulling van deze twee dagen. Houdt u de datum vast vrij?

Algemene Ledenvergadering: 16 maart 2015
U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering!

Waar en wanneer wordt u verwacht?
Datum: Maandag 16 maart
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar)
Plaats: Kerkcentrum de Voorhof
Wie: Leden en ouders van leden

Komt u ook?
Wilt u zich dan voor 15 maart 2015 aanmelden via het e-mailadres: secretariaat@basgymnastiek.nl . U ontvangt dan de agenda voor deze avond en de notulen van de laatste ledenvergadering

Vacature algemeen lid
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar verkiesbaar:
Nico van Bergeijk (Voorzitter) verkiesbaar
Anja de Vries (Algemeen lid) niet verkiesbaar

Om onze vereniging te laten functioneren, zijn wij als bestuur op zoek naar nieuw een algemeen lid, die ons bestuur weer compleet maakt.
Heeft u interesse of vragen wat deze functie precies inhoudt, neem dan snel contact op via de e-mail: voorzitter@basgymnastiek.nl (Nico van Bergeijk) ook kunt u bij één van de andere bestuursleden informeren zie bestuur.