Nieuwsbrief december 2015

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via www.basgymnastiek.nl/nieuwsbrief.

Een sportief 2016 toegewenst!

Beste leden,

Vanaf deze kant willen wij namens het bestuur van BAS Gymnastiek iedereen graag een sportief en gezond 2016 wensen, met veel plezier en vreugde tijdens het sporten. In deze nieuwsbrief graag aandacht voor het volgende.

·        Contributie 2016
·        Vacatures
·        Gym en Turnwebsites

Namens het bestuur,
Nico van Bergeijk
Voorzitter BAS gymnastiek

Wijziging (bonds)contributie 2016
Met het nieuwe jaar vindt er meestal ook een aanpassing van de contributie plaats,  zoals ook dit jaar. Dit om de hogere kosten van de vereniging te kunnen betalen. Wij  proberen deze verhoging altijd zo laag mogelijk te houden, net als dit jaar. De verenigingscontributie zal daarom dit jaar niet omhoog gaan.

Wij worden in 2016 als vereniging echter geconfronteerd met een forse kostenverhoging vanuit de bond aan bondscontributie. Deze bestaat uit een indexatie plus € 4,50 waardoor uiteindelijk de bondscontributie die wij voor onze leden moeten afdragen met € 4,88 (€ 0,41 per maand) voor jeugdleden en  € 5,00 (€ 0,42 per maand)  voor de leden vanaf 16 jaar zal stijgen. Over deze verhoging is de afgelopen maanden binnen de KNGU veel gesproken en geschreven. U heeft dit mogelijk ook in de krant gelezen. Er hebben ook voorstellen gelegen waarbij de verhogingen nog drastischer waren. Deze zijn echter niet geaccepteerd door de verenigingen.

Reden voor de verhoging is dat de KNGU heeft geïnvesteerd om de ledenaantallen te vergroten bij clubs en in de topsport, waardoor zij meer leden en sponsors zouden hebben. De ledenaantallen zijn echter niet zo gegroeid als verwacht: vanuit de commercie zijn er nog weinig extra inkomsten en ook de inkomsten vanuit Lotto / NOC*NSF zijn lager geworden. Hierdoor is bovenstaande verhoging noodzakelijk geworden.

De nieuwe tarieven vindt u op onze website onderaan de pagina lesaanbod. De eerste contributie inning vind plaats rond 15 januari 2016, het kan echter zijn dat het bedrag de eerste twee maanden nog afwijkend is.

Vacatures
Om alles binnen onze vereniging goed te laten verlopen zijn wij net als veel verenigingen afhankelijk van vrijwilligers. Wij zijn echter nog op zoek naar een aantal vrijwilligers en een leid(st)er.

  • Sponsorcommissie: We hebben iemand gevonden voor de sponsorcommissie, maar die wil deze taak  graag samen doen. Daarom zoeken wij nog een enthousiast iemand die graag contacten legt met bedrijven en organisaties in onze buurt om elkaar te kunnen versterken.
  • Algemeen bestuurslid: Om de continuïteit in ons bestuur te waarborgen zijn we op zoek naar iemand die ons bestuur komt versterken. We hebben 8 a 10 bestuursvergaderingen per jaar en daarnaast verdelen we aantal taken onder de bestuursleden. Wie van de leden of ouders komt ons bestuur versterken?
  • Leid(st)er Ouder en Kind en Kleuter gym: Wij zijn op zoek naar een leid(st)er voor onze allerkleinste leden. Het gaat hier om een aantal uren per week. Maar als het goed klikt willen we hier graag meer invulling aan geven zoals het beweegdiploma of andere lesuren. Wie wil hier in stappen, of kan ons in contact brengen met iemand die mogelijk geïnteresseerd is. Stuur dan een e-mail naar : voorzitter@basgymnastiek.nl

Nieuwe website KNGU
De KNGU is zijn structuur van websites aan het aanpassen. Wedstrijdinformatie die u in het verleden vond op http://oost.kngu.nl vindt u nu via www.kngu.nl Hier wordt de komende tijd nog verder aan gesleuteld. Er zijn nu de volgende website voor gym en turninformatie:

  • KNGU.nl, voor sporter en sport-geïnteresseerden; tot begin 2016 is op deze website ook de informatie te vinden voor juryleden, trainers en coaches;
  • Gymsport.nl, voor gymclubbestuurders;
  • KNGU Campus.nl, voor info over opleidingen en vanaf begin 2016 ook de plek voor juryzaken, trainers- en coachesinformatie.