Nieuwsbrief augustus 2015

Nieuwsbrief augustus 2015

De vakanties zijn weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen, dus ook de gymlessen zijn deze week weer van start gegaan. Een mooi moment voor een nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:

·         De lessen zijn weer begonnen
·         Vrijwilligers gevraagd

De lessen zijn weer begonnen!

De lessen zijn deze week weer begonnen en wel met schone materialen: dinsdag 19 augustus heeft een groep vrijwilligers deze schoongemaakt. Bedankt!
Vorig jaar is er bij de laatste les een brief meegegeven over de lestijden van dit nieuwe seizoen.Voor de meesten is dit een lesuur later dan het afgelopen gymseizoen. Hier vindt u het overzicht (ook te lezen via deze link):

Dinsdag
15.30-16.25 uur Gym groep 2/3
16.25-17.20 uur Gym groep 4
17.20-18.15 uur Gym groep 5
18.15-19.10 uur Gym groep 6
19.10-20.05 uur Gym groep 7
20.10-21.10 uur Jong Volwassenen

Woensdag
16.00-17.00 uur Preselectie
17.00-18.30 uur Selectie 1
18.30-20.15 uur Selectie 2

Donderdag
14.15-15.00 uur Ouder- en kindgym
15.30-16.15 uur Kleutergym
18.15-19.15 uur Gym groep 8 en brugklas
19.15-20.15 uur Voortgezet onderwijs

Vrijdag
15.30-17.30 uur Selectie 1
17.30-19.30 uur Selectie 2

Ouder-kind-gym en kleutergym
We zijn nog op zoek naar een leidster voor ouder-kind en kleuter gym. Deel het bericht waarin we de vacature beschrijven op Facebook of vertel het aan vrienden of bekenden die misschien geïnteresseerd zijn. De lessen gaan gewoon door. We houden u op de hoogte over onze zoektocht.

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Neem gerust iemand mee voor een proefles!

Vrijwilligers gevraagd

Vacature sponsorcommissie en bestuurslid
Net als vele andere verenigingen en scholen is ook BAS gymnastiek afhankelijk van vrijwilligers. Dit is ook belangrijk voor de betrokkenheid, om op die manier voor jezelf of de kinderen een prettig klimaat op te zetten waarin gesport kan worden. Wij zijn daarom op zoek naar een lid of een ouder van een lid die de sponsorcommissie komt versterken. We hebben al iemand maar die wil het graag samen doen.
Ook hebben we nog een vacante positie in het bestuur die we graag opgevuld zien. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Zie hiervoor www.basgymnastiek.nl/bestuur.