Jaarlijkse bondscontributie is weer geïnd!

Afgelopen maand (Mei) is de jaarlijkse bondscontributie weer geïnd. De bedragen zijn voor 2014 door de KNGU vastgesteld op: leden vanaf 16 jaar € 19,22 en jeugdleden beneden de 16 jaar op € 14,97.

De selectieleden hebben afzonderlijk een brief ontvangen over de inning hiervan.

Mocht u over de afschrijving toch nog vragen hebben, dan mag u uw vraag mailen naar:  Penningmeester@basgymnastiek.nl