Aangepaste tijden week avondvierdaagse!

In de week van 10 t/m 13 juni a.s. zijn er aanpassingen in het lesrooster i.v.m. de avondvierdaagse.

 

*dinsdag 10 juni zijn er gymlessen van 15.30-16.25 en van 16.25-17.20. Alle kinderen van groep 3,4,5,6 en 7 zijn van harte welkom op een van deze twee lesuren!

Alle andere lessen op deze dinsdag komen te vervallen!

*woensdag 11 juni vervalt het lesuur van de pre-selectie van 16.00-17.00 uur!

Alle overige lestijden gaan in deze week gewoon door!