Nieuwsbrief Februari 2014

Biddinghuizen, 8 februari 2014

Beste leden en ouders ouders/verzorgers van jeugdleden,

Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het reilen en zeilen bij BAS Gymnastiek met hierin:

  • Aanschaf nieuwe brug
  • Contributie
  • Bondscontributie
  • Selectieregels
  • 50 jaar BAS Gymnastiek en uitvoering
  • Ledenvergadering

Aanschaf nieuwe brug

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering aangekondigd hebben we een nieuwe parterre brug aangeschaft. De oude brug was te klein voor een aantal van onze turnsters en ook de liggers waren versleten. Inmiddels hebben we de brug een aantal weken in ons bezit en deze bevalt prima.

Contributie en inning daarvan

Het bestuur heeft besloten met ingang van 1 februari 2014 de contributie met een indexatie van 2% aan te passen. Landelijke prijsindexatie zou 2,6% een verhoging van betekenen. De tarieven zijn nu junioren (tot 16 jaar): € 10,00 (was € 9,80) bij één lesuur in de week Senioren (vanaf 16 jaar): € 12,80 (was € 12,55) bij één lesuur in de week. Bij meerdere lesuren wordt dit proportioneel doorberekend met een maximum van € 28,90 per maand.

Bondscontributie

In het voorjaar zal ook de jaarlijkse bondscontributie worden geïnd. De bedragen zijn voor 2014 door de KNGU vastgesteld op: leden vanaf 16 jaar € 19,22 en jeugdleden beneden de 16 jaar op € 14,97.

Selectievergadering

Op 9 oktober 2013 hebben we een selectievergadering gehouden. We hebben hier toegelicht hoe de oefenstof er dit jaar voor de dames uit gaat zien en  wat met name de wijzigingen zullen zijn. We hebben dit jaar algemene regels turnselectie opgesteld. Deze regels zijn uitgedeeld, maar staan ook op de website onder selectie. Als laatste heeft Marlies Grubben een toelichting gegeven over het jureren, wat het inhoudt en waar op gelet  wordt tijdens de wedstrijden.

50 jaar BAS gymnastiek

Dit jaar bestaat BAS Gymnastiek 50 jaar. Dit is een prachtige mijlpaal en we willen dit dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 28 juni a.s. organiseren we in het Koetshuis een uitvoering voor en door alle gymnastiekgroepen. Tijdens deze festiviteiten willen we ook aandacht besteden aan een stukje geschiedenis van BAS Gymnastiek. Zet daarom deze datum nu vast in uw eigen agenda en geef het door aan uw familieleden en andere geïnteresseerden. Het definitieve programma volgt later.

 

Algemene Leden vergadering

Het bestuur nodigt alle leden / ouders van jeugdleden uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering en informatiebijeenkomst.

Datum: maandag 10 maart 2014

Locatie: De Voorhof

Aanvang: 20.00 uur

Wilt u zich hiervoor aub vooraf aanmelden via secretariaat@basgymnastiek.nl? U ontvangt dan ook de agenda, notulen en andere zaken.