Nieuwsbrief december 2006

Voorwoord:

Het jaar 2006 is alweer bijna voorbij. De dagen worden korter en het weer ziet er bij vlagen guur uit. Maar ach .. met de feestdagen in het vooruitzicht kijken we uit naar de gezellige dagen die nog voor ons liggen. Het turnseizoen is intussen in volle gang en de eerste prijzen zijn door onze turnsters alweer binnengehaald. Een prima start van een hopelijk succesvol seizoen. Werd in de vorige nieuwsbrief nog gemeld dat er geen nieuwe vrijwilligers waren gevonden intussen is daar enige verandering in gekomen.

We stellen aan u voor:

Met het nieuwe seizoen heeft de P.R. & Sponsorcommissie een definitief gezicht gekregen. Met het aanstellen van 4 nieuwe commissieleden hopen we een extra stuk elan binnen de vereniging te krijgen. De eerste inspanningen heeft u al kunnen merken in de vorm van de wedstrijdverslagen die in tal van kranten hebben gestaan. In de commissie hebben zitting genomen:
Evelien Kern, Marita Maassen, Wim Blaauwendraat en Robert Nagtzaan.
De commissie zal zich vooral bezig houden met de publicatie van wedstrijdverslagen, het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief, clubblad programma- en informatieboekje, het opzetten van een eigen website en alle andere Sponsor & P.R.-gerelateerde zaken die nodig zijn om BAS GYM op de kaart te zetten.

Activiteitencommissie:

Nieuw is tevens de activiteitencommissie. De commissie bestaat uit Jeannette Rikken, Jenny Rikken en Kirsten de Graaf. Zoals de naam al aangeeft zal de commissie zich voornamelijk bezig houden met de organisatie van uitvoeringen, clubkampioenschappen en alle overige werkzaamheden die activiteiten raken.

Let op je waardevolle spullen:

De afgelopen week zijn onze kleedkamers bezocht door dieven. Van een aantal turnsters zijn waardevolle spullen gestolen. Helaas een veel voorkomend probleem in onze samenleving. Laat daarom geen waardevolle zaken in de kleedkamer achter en geef deze aan Diane of Roos.

Kleutergym:

Voor de kleuterlessen heeft Corien Schouten zich bereid verklaard deze te gaan geven. Corien gaat de lessen geven met ondersteuning van 1 of 2 junior assistenten die uit de eigen vereniging komen. Dit zijn gymleden die deze cursus gaan volgen en heel goed een handje kunnen helpen bij het begeleiden van onze kleuters. Dit alles staat onder supervisie van juf Diane en het bestuur wat inhoudt dat we regelmatig binnenlopen. De lessen worden in overleg met Diane voorbereid. Uiteraard heeft Corien tijdens de lessen de leiding.

Corien is voor velen geen onbekende. 2 jaar geleden heeft ze al een stage bij onze vereniging gedaan en natuurlijk heeft zij, zoals de meeste Biddinghuizer jeugd, bij Juf Diane gegymd. Corien doet de opleiding Sport en bewegen met als specialisatie gymnastiek. De ouder & kindlessen zullen gaan schuiven in tijd maar dat zal op de les besproken worden. Deze lessen gaat Corien geven met ondersteuning van Diane.

Wij zijn blij met onze nieuwe aanwinst en wensen Corien heel veel succes in haar nieuwe baan en onze leden veel plezier tijdens de lessen.

Ledenadministratie:

Wil je je als lid aanmelden of heb je even geen tijd en wil je gaan stoppen meld dit dan schriftelijk aan Diane of Roos. Formulieren kun je bij beide leidsters ophalen, of downloaden elders op deze website (contact).

Column:

De nieuwsbrief moet een informatief stuk worden. Willen we dit maandelijks kunnen uitbrengen is informatie dus van groot belang. Hierbij zitten we te denken aan de input van onze leden. Dus….. heb je een wedstrijd geturnd en wil je je ervaringen kwijt of zijn er andere belangrijke of leuke zaken te melden die met turnen, gym of jazz te maken hebben geef dit dan door op onderstaand adres:
p.r.commissie@basgymnastiek.nl

Het bestuur van BAS GYM wenst u feestelijke kerstdagen en een voorspoedig 2007!

Tot ziens in het nieuwe jaar.